prevodilac za italijanski jezik

LIČNA DOKUMENTA

Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih), diplome, svedočanstva, planovi i programi fakulteta, uverenja, vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde, rešenja, ovlašćenja i ostala dokumentacija