prevodilac za italijanski jezik

– Na poslovnim sastancima
– Pregovorima
– Prilikom ugovaranja poslova sa stranim poslovnim partnerima