prevodilac za italijanski jezik

SUDSKA DOKUMENTA

Tužbe, odgovori na tužbe, presude, rešenja, odluke, izjave, molbe, zamolnice, zapisnici, svedočenja, propisi i zakoni, izveštaji sudskih veštaka i ostala dokumentacija.