prevodilac za italijanski jezik

POSLOVNA DOKUMENTA

Poslovna korespondencija i komunikacija, izvodi iz sudskog registra za preduzeća, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilansi, revizorski izveštaji, kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, pisane deklaracije, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji, ugovori o prodaji roba i usluga, garantni listovi, prikazi proizvoda i ostala dokumentacija.