prevodilac za italijanski jezik

– Na sajmovima
– Na međunarodnim konferencijama
– Na prezentacijama, seminarima, simpozijumima